Brict

| JAPANESE | ENGLISH |

Image Processing Research Team, Center for Advanced Photonics, RIKEN

People


Team Leader

Secretary

 • Kumi Iwasaki
 • Akiyo Tanaka

Researcher/Technical Staff

Visiting Researchers/Technician

 • Zhe Sun (Juntendo Univ.)
 • Michiko Sugawara (Chiba Univ.)
 • Kazuhiro Fujisaki (Hirosaki Univ.)
 • Naomichi Furushiro(Kansai Univ.)
 • Toshiaki Oda (Hyogo Univ. of TE)
 • Kazuaki Fukasaku (Niizashiki HP)
 • Toshihiro Sera (Kyusyu Univ.)
 • Shigeto Nakamura (Nara N. Tech. Col.)
 • Goto Shinya (Tokai Univ.)
 • Toshiharu Mukai (Meijo Univ.)
 • Suguru Miyagawa (TOPCON CO.)
 • Soichiro Morishita (CyberAgent, Inc.)
 • Hiroyasu Koshimizu (YYC Solutions)
 • Toshihiro Takamatsu (Tokyo Univ. of Science)
 • Hiroshi Takemura (Tokyo Univ. of Science)
 • Taiki Furukawa (Nagoya Univ.)
 • Satoshi Ii (Tokyo Metropolitan Univ.)
 • Atsushi Inaba (NCCHE)
 • Keisuke Hori (NCCHE)
 • Tomonori Yano (NCCHE)
 • Masakazu Umezawa (Tokyo Univ. of Science)
 • Shinya Morita (Tokyo Denki Univ.)
 • Yukimi Murakami (Nagoya Univ.)
 • Hiroaki Iwase (Nagoya Univ.)
 • Takashi Ijiri (Shibaura Inst. of Tech.)
 • Tsai Ming-Dar (Chung Yuan Christian Univ.)
 • Akinobu Shimizu (Tokyo Univ. of Agriculture and Technology)
 • Kazuo Nakazawa (Morinomiya Univ. of Med. Sci.)
 • Takashi Funai (IRI of Shizuoka Pref.)
 • Fumie Costen (Manchester Univ.)
 • Yuko Oho (BReNt)
 • Eisuke Chikayama (Niigata Univ. of IIS)
 • Toru Nakazawa (Tohoku Univ.)
 • Shintaro Oyama (Nagoya Univ.)
 • Kohei Soga (Tokyo Univ. of Science)
 • Masaki Watanabe (Ricoh Co., Ltd.)
 • Masahiro Akiba (TOPCON CO.)
 • Guangzhou An (TOPCON CO.)
 • Yusuke Inagaki (Y and A LLC.)
 • Kazuyasu Sugiyama (Osaka Univ.)
 • Tomoaki Watamura (Osaka Univ.)
 • Satoshi Kume (Osaka Electro-Comm. Univ.)
 • Gong Xiaobo(Shanghai Jiao Tong Univ.)
 • Xiaolong Wang(Shanghai Jiao Tong Univ.)
 • Ichio Aoki(NIQRST)
 • Akira Sumiyoshi(NIQRST)

Junior Research Associate/International Program Associate/Student Trainee/Part-time Staff/Consultant

 • Zhang Xianping (Osaka Univ.)
 • Wang Xiaolong (Shanghai Jiao Tong Univ.)
 • Shuning Han (Univ. of Vic-UCC)
 • Naoyuki Kinami (Osaka Univ.)
 • Kenji Kobaayshi (Osaka Univ.)
 • Kotaro Oikawa (Yokohama City Univ.)
 • Takashi Uematsu (Nagoya Univ.)
 • Hidekazu Takahashi (Nagoya Univ.)
 • Miku Fukatsu (Tokyo Univ. of Science)
 • Shunsaku Kawasaki (Tokyo Denki Univ.)
 • Yuuki Aida (Tokyo Denki Univ.)

Former Staff/Associate Members

Including VCAD System Research Program and ASI period.
 • Masahiko Morita
 • Hiromi Miyoshi
 • Ryouichi Aihara
 • Hiroyuki Shimai
 • Hiromi Miyauchi
 • Taeko Torigai
 • Ryoko Hotchi
 • Tetsuya Yuta
 • Akio Yamamoto
 • Shigeki Kudo
 • Yuya Yasuda
 • Ryuta Kunugasa
 • Syuto Otsuka
 • Masahiro Shigeta
 • Ryo Kimizuka
 • Chie Koda
 • Toshiaki Ueno
 • Ryoma Suzumura
 • Nanami Takagi
 • Hiroki Nakatsuchi
 • Miwa Takahashi
 • Kanako Fujita
 • Choi Won Joon
 • Haitham Shammaa
 • Akitake Makinouchi
 • Youhei Sugawa
 • Kazuo Tanishita
 • Masataka Arai
 • Tatsuya Ito
 • Dina Bashkirova
 • Yui Nakagawa
 • Kouhei Akimoto
 • Akihiro Komatsuzaki
 • Yoshimasa Sakai
 • Hayate Abe
 • Takenori Yoshimura
 • Yukie Nagai
 • Wakayo Taira
 • Kenji Takamatsu
 • Satoshi Tadahisa
 • Ryuichi Shibata
 • Kenji Ono
 • Hiromi Mukai
 • Yohei Nanazawa
 • Tetsuya Fujiwara
 • Takehiro Tawara
 • Hideki Izumina
 • Yuichi Koyanagi
 • Naoki Hosokawa
 • Yuji Nakade
 • Yuta Shimane
 • Tetsuya Nakamura
 • Rea Ikeda
 • Toshiro Higuchi
 • Masato Ogata
 • Takaaki Kikukawa
 • Manabu Nagasaka
 • Toru Inuiya
 • Hideo Sakamoto
 • Kentaro Takanami
 • Hiroyuki Hishida
 • Ryuuichi Kakizaki
 • Hiromu Ozaki
 • Yuki Morimoto
 • Mai Kasai
 • Yuki Akisato
 • Yuichi Kitagawa
 • Hideki Nishikido
 • Yuya Shirakawa
 • Manami Fujii
 • Yuuki Narahara
 • Shunra Yoshida
(C) 2008~ Image Processing Research Team, RIKEN, Japan. All rights reserved.